Annonse
Trygge foreldre på Haugalandet: Evaluering av implementering av COS-P

Fagfellevurdert:

Implementering av COS-P

Psykologi i kommunen nr. 1 2024

Av. Ingvild Sundfør Rasmussen og Hanne Cecilie Braarud

Foreldre til barn med autismespekterforstyrringar sine erfaringar kring samarbeid mellom skule og heim

Fagfellevurdert:

Foreldres erfaringar kring skule heim samarbeid

Psykologi i kommunen nr. 1 2024

Av: Jorun Elin Dahl, Tove Sandvoll Vee, Stian Orm og Irene Aasen Andersen

Lenker

Forum for psykologer i kommunen

Annonse
Annonse
Annonse