Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Innspill fra forum

Tidsskriftet i nytt format: 2 årlige digitale utgaver

Psykologi i kommunen nr. 3 2022

Av: Styret

Publisert:

Når vi skriver juni 2022 skal Tidsskriftet inn i en endring. Det har jo vært noen enderinger siden det het Skolepsykologi. Nå heter det Psykologi i kommunen og er kun i digital utgave, med åpen lesertilgang. Fremover vil vi prøve ut et nytt format: 2 årlige utgaver, første kommer i september 2022, neste utgave er planlagt mars 2023.

Med overgang til dette formatet ønsker vi å kunne gå dypere inn i fagstoff, og da trengs det tid til ekstern fagfellevurdering. Dette har ikke vært så lett å få til med 6 årlige utgaver, fordelt på 4 redaksjonsmedlemmer som har dette som bi-geskjeft ved siden av full jobb. Samtidig er vi midt i en dreining av fagstoff, fremover ønsker vi å rekruttere fagstoff fra flere faglige aktører som arbeider med barn og familiefeltet i kommunal regi. Fra tidlig av, den gang det het Skolepsykologi, var tidsskriftet særlig retta mot kunnskapsspredning knytta til PP-tjenesten. Vi skal fortsatt dekke dette feltet men vi ønsker også mer faglig input fra arbeidsfelt i berøring med Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Barnevernloven. Noe vi ser fram til med litt spenning er vårt nye »pilotprosjekt»: publisering av spesialistoppgaver knytta til spesialisering i eks. samfunnspsykologi, barn-unge, helsepsykologi der innholdet i oppgaven bringer ny kunnskap eller praksisdeling fra kommunal virksomhet for barn og unge. Vi tror det finnes mange gode, nye, nyttige tanker, erfaringer, metoder og teori om hvordan støtte barn og unges utvikling i hverdagen, der de bor og oppholder seg. Tidsskriftet Psykologi i kommunen skal oppleves praksisnært, det skal formidle både fagfellevurderte artikler og lavterskel «skråblikk» fra et kommunalt utkikkspunkt. Kan vi bidra til positiv sladring om hva som virker i kommunal kontekst har vi lykkes med noe viktig: Kommunal virksomhet har lenge vært stemoderlig behandlet i form av kompetansedeling, å få fram eksempler på det særegne ved å arbeide på kommunalt nivå. Norske kommuner har svært ulike betingelser for drift, avhengig av geografi, antall innbyggere, økonomi og tilgang på et mangfoldig tjenestetilbud både i kommunal og statlig regi. Vi har tidsskrift som er mer direkte innretta mot psykologisk behandling, vi har tidsskrift for ulike faggrupper og mer spissa tjenesteområder. Tidsskriftet Psykologi i kommunen ønsker å være akkurat hva navnet bærer i seg: Vise fram psykologisk tankegods, virkemidler, kommunalt egna metode og modeller, erfaringer som kan være nyttige å spre bredt til kommunale tjenester. Her har DU også en anledning til å bidra: Har du innspill, lyst å dele erfaringer, skrive en bokanmeldelse, publisere en spesialistoppgave eller dele fra en praksis du ser virker for barn og familiefeltet på kommunalt nivå- send inn til redaksjonsutvalget.

Så, fram til neste utgave av tidsskriftet i september, ta en sjekk på egen arbeidsplass og tenk etter om det er noe som bør deles. Og uansett om det er noe der eller ei, så ligger noen uker med sommerferie og venter rett der framme. Den bør nytes! Riktig god ferie ønskes alle leserne av Psykologi i kommunen.

Kommentarfeltet er stengt.