Om oss

Redaksjonsutvalget for Psykologi i kommunen


Redaktører

Elisabeth Andreassen
Psykologspesialist i klinisk samfunns- og allmenpsykologi
PPT, Øygarden kommune
E-post: elisabeth_andreassen@hotmail.com

Hege Aarlie
Vernepleier med master i kunnskapsbasert praksis for helsefag
Førstelektor i vernepleie, Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen
E-post: hca@hvl.no

Redaksjonsmedlemmer

Inger Kristin Heggdalsvik
Sosionom, Dr. Phd i sosialt arbeid
Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen
E-post: ikh@hvl.no