Om oss

Redaksjonsutvalget for Psykologi i kommunen

Redaksjonsmedlemmer

Inger Kristin Heggdalsvik
Sosionom, phd-stipendiat i sosialt arbeid
Høgskulen på Vestlander, Campus Bergen
E-post: ikh@hvl.no


Redaktører

Elisabeth Andreassen
Psykologspesialist i klinisk samfunns- og allmenpsykologi
PPT, Øygarden kommune
elisabeth_andreassen@hotmail.com

Hege Aarlie
Vernepleier med master i kunnskapsbasert praksis for helsefag
Programansvarlig Bachelor i Vernepleie, Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen
E-post: hca@hvl.no