Annonse
Psykologrollen og balansekunst i livet

Innspill fra forum

Psykologrollen og balansekunst i livet

Psykologi i kommunen nr. 2 2022

Publisert: - Oppdatert: 21.04.2022 kl 12:47

Av: Eli Å. Føleide

Innspill fra forum

Noen tanker om ivaretakelse

Psykologi i kommunen nr. 1 2022

Publisert: - Oppdatert: 15.02.2022 kl 16:38

Av: Torgunn R. Malmo

Psykolog i kommunen – hva driver oss?

Innspill fra forum

Psykolog i kommunen – hva driver oss?

Psykologi i kommunen nr. 5 2021

Publisert:

Av: Cathrine Hunstad-Ulriksen

Innspill fra forum

Eh... var det like godt for deg som det var for meg?

Psykologi i kommunen nr. 4 2021

Publisert:

Av: Gørild Bothner Kanstad

Innspill fra forum

Barnevernreformen 2022

Psykologi i kommunen nr. 2 2021

Publisert:

Av: Sturla Helland

Et år av vårt liv

Innspill fra forum

Et år av vårt liv

Psykologi i kommunen nr. 1 2021

Publisert:

Av: Cathrine Hunstad-Ulriksen

Innspill fra forum

Lønnsforhandlinger

Psykologi i kommunen nr. 5 2020

Publisert:

Av: Sturla Helland

Innspill fra forum

Høringsuttalelse NOU 19: 23

Publisert:

Av: Forum for psykologer i kommunen

Innspill fra forum

Trøbbel i grenseflatene - Unge og medvirkning – «Oppveksthjelpa»

Psykologi i kommunen nr. 3 2020

Publisert: - Oppdatert: 05.06.2020 kl 13:41

Av: Elisabeth Pettersson

Tanker fra forumstyret

Voksne i koronatider

Psykologi i kommunen nr. 2 2020

Publisert: - Oppdatert: 02.04.2020 kl 11:41

Av: Sturla Helland

Tanker fra forumstyret

Man kan ikke drive med for mye håndvask…

Psykologi i kommunen nr. 2 2020

Publisert:

Av: Sturla Helland

Livsmestring i skole og barnehage må involvere foreldrene

Innspill fra styret

Livsmestring i skole og barnehage må involvere foreldrene

Psykologi i kommunen nr. 2 2020

Publisert:

Av: Cathrine Hunstad-Ulriksen

Takk for innsatsen!

Psykologi i kommunen nr. 1 2020

Publisert: - Oppdatert: 01.02.2020 kl 20:33

Av: Elisabeth Andreassen

Innspill fra forum

Retten til spesialundervisning beholdes

Psykologi i kommunen nr. 4 2019

Publisert: - Oppdatert: 01.12.2019 kl 12:50

Av: Ole Petter Eidjar

Felles nordisk møte

Innspill fra forum

Felles nordisk møte

Psykologi i kommunen nr. 3 2019. Temanummer: Tilbakeblikk

Publisert: - Oppdatert: 01.12.2019 kl 13:12

Av: Christel Sundsfjord

Innspill fra Forum

«Mind the gap» - hvordan er kommunene rustet til å overta psykiske helseoppgaver fra spesialisthelsetjenesten?

Psykologi i kommunen nr. 2 2019

Publisert: - Oppdatert: 01.12.2019 kl 13:26

Av: Cathrine Hunstad-Ulriksen

Innspill fra forum

Lek som spesialundervisning

Psykologi i kommunen nr. 1 2019

Publisert: - Oppdatert: 01.12.2019 kl 13:38

Av: Gørild Bothner Kanstad

Innspill fra forum

Psykisk helse i skolen

Psykologi i kommunen nr. 6 2018

Publisert:

Av: Christel Sundsfjord

Innspill fra forum

Høring

Psykologi i kommunen nr. 5 2018

Publisert:

Av: Sturla Helland

Innspill fra forum

Er våre meninger styrt av egen interesse?

Psykologi i kommunen nr. 4 2018

Publisert:

Av: Ole Petter Eidjar