ANNONSE
Annonse
Gluten- og kaseinfrie dietter ved autismespekterforstyrrelser

Fagfellevurdert

Gluten- og kaseinfrie dietter ved autismespekterforstyrrelser

Psykologi i kommunen nr. 4 2022

Publisert: - Oppdatert: 30.09.2022 kl 13:17

Av: Tove Sandvoll Vee, Stian Orm, Jon A. Løkke og Eireen Finden

Konsultasjon i kommunen - En samfunnspsykologisk arbeidsmetode

Spesialiseringsoppgave

Konsultasjon i kommunen - En samfunnspsykologisk arbeidsmetode

Psykologi i kommunen nr. 4 2022

Publisert:

Av: Thea Kongsrud Skard og Victoria Tran Huynh

PPT på nett i barnehager

Fagfellevurdert

PPT på nett i barnehager

Psykologi i kommune nr. 3 2022

Publisert: - Oppdatert: 20.06.2022 kl 00:05

Av: Oddbjørn Knutsen

Barn med utagerende atferd - i samfunnsmaskineriets tidsklemme

Fagfellevurdert

Barn med utagerende atferd - i samfunnsmaskineriets tidsklemme

Psykologi i kommunen nr. 3 2022

Publisert:

Av: Hilde Merete Nilsen og Natallia B. Hanssen

Fagfellevurdert

Nettbasert undervisning i grunnskolen – hva fremmer og hemmer elevenes læring?

Psykologi i kommunen nr. 3 2022

Publisert: - Oppdatert: 19.06.2022 kl 23:53

Av: Atle Kristensen og Sylvi Bratteng

Digital undervisning i høyere utdanning

Fagartikkel

Digital undervisning i høyere utdanning

Psykologi i kommunen nr. 2 2022

Publisert: - Oppdatert: 16.04.2022 kl 08:27

Av: Trond Frigstad

Forebyggende hjelpetiltak under korona våren 2020

Fagfellevurdert

Forebyggende hjelpetiltak under korona våren 2020

Psykologi i kommunen nr. 1 2022

Publisert:

Av: Agathe Backer-Grøndahl, Anne Arnesen, Thormod Idsøe, Anette Arnesen Grønlie og Truls Tømmerås

Jenter om kva som styrker psykisk helse

Fagfellevurdert

Jenter om kva som styrker psykisk helse

Psykologi i kommunen nr. 1 2022

Publisert:

Av: Sara A. Engevik og Kirsten Flaten

Faglig essay

Takk!

Psykologi i kommunen nr. 1 2022

Publisert:

Av: Beate Heide

Hvordan giver vi stressede unge et godt nok greb om tilværelsen?

Fagfellevurdert

Hvordan giver vi stressede unge et godt nok greb om tilværelsen?

Psykologi i kommunen nr. 6 2021

Publisert: - Oppdatert: 15.12.2021 kl 15:39

Av: Christopher Kehlet Ebbrecht og Preben Bertelsen

Praksisfortelling

Lurer du på noe om barn og unge med komplekse læringsutfordringer?

Psykologi i kommunen nr. 6 2021

Publisert: - Oppdatert: 19.12.2021 kl 19:40

Av: «Spør oss»-tjenesten i Statped

Kjønnsforskjeller i undervisningstilbud til elever med behov for spesialundervisning

Fagfellevurdert

Kjønnsforskjeller i undervisningstilbud til elever med behov for spesialundervisning

Psykologi i kommunen nr. 5 2021

Publisert: - Oppdatert: 16.11.2021 kl 14:34

Av: Marie-Lisbet Amundsen og Geir H. Møller

Gutters forståelse av egen psykisk helse

Fagfellevurdert

Gutters forståelse av egen psykisk helse

Psykologi i kommunen nr. 5 2021

Publisert: - Oppdatert: 16.11.2021 kl 14:52

Av: Ann Kristin Eide og Kirsten Flaten

Virkningen av stress, angst og depresjon på livskvaliteten hos voksne med en tilstand innenfor autismespekteret (AST).

Fagfellevurdert

Autisme, psykiske problemer og livskvalitet

Psykologi i kommunen nr. 5 2021

Publisert: - Oppdatert: 16.11.2021 kl 14:59

AV: Nils Kaland