ANNONSE
Annonse
PPT på nett i barnehager

Fagfellevurdert

PPT på nett i barnehager

Psykologi i kommune nr. 3 2022

Publisert: - Oppdatert: 20.06.2022 kl 00:05

Av: Oddbjørn Knutsen

Barn med utagerende atferd - i samfunnsmaskineriets tidsklemme

Fagfellevurdert

Barn med utagerende atferd - i samfunnsmaskineriets tidsklemme

Psykologi i kommunen nr. 3 2022

Publisert:

Av: Hilde Merete Nilsen og Natallia B. Hanssen

Fagfellevurdert

Nettbasert undervisning i grunnskolen – hva fremmer og hemmer elevenes læring?

Psykologi i kommunen nr. 3 2022

Publisert: - Oppdatert: 19.06.2022 kl 23:53

Av: Atle Kristensen og Sylvi Bratteng

Digital undervisning i høyere utdanning

Fagartikkel

Digital undervisning i høyere utdanning

Psykologi i kommunen nr. 2 2022

Publisert: - Oppdatert: 16.04.2022 kl 08:27

Av: Trond Frigstad

Forebyggende hjelpetiltak under korona våren 2020

Fagfellevurdert

Forebyggende hjelpetiltak under korona våren 2020

Psykologi i kommunen nr. 1 2022

Publisert:

Av: Agathe Backer-Grøndahl, Anne Arnesen, Thormod Idsøe, Anette Arnesen Grønlie og Truls Tømmerås

Jenter om kva som styrker psykisk helse

Fagfellevurdert

Jenter om kva som styrker psykisk helse

Psykologi i kommunen nr. 1 2022

Publisert:

Av: Sara A. Engevik og Kirsten Flaten

Faglig essay

Takk!

Psykologi i kommunen nr. 1 2022

Publisert:

Av: Beate Heide

Hvordan giver vi stressede unge et godt nok greb om tilværelsen?

Fagfellevurdert

Hvordan giver vi stressede unge et godt nok greb om tilværelsen?

Psykologi i kommunen nr. 6 2021

Publisert: - Oppdatert: 15.12.2021 kl 15:39

Av: Christopher Kehlet Ebbrecht og Preben Bertelsen

Praksisfortelling

Lurer du på noe om barn og unge med komplekse læringsutfordringer?

Psykologi i kommunen nr. 6 2021

Publisert: - Oppdatert: 19.12.2021 kl 19:40

Av: «Spør oss»-tjenesten i Statped

Kjønnsforskjeller i undervisningstilbud til elever med behov for spesialundervisning

Fagfellevurdert

Kjønnsforskjeller i undervisningstilbud til elever med behov for spesialundervisning

Psykologi i kommunen nr. 5 2021

Publisert: - Oppdatert: 16.11.2021 kl 14:34

Av: Marie-Lisbet Amundsen og Geir H. Møller

Gutters forståelse av egen psykisk helse

Fagfellevurdert

Gutters forståelse av egen psykisk helse

Psykologi i kommunen nr. 5 2021

Publisert: - Oppdatert: 16.11.2021 kl 14:52

Av: Ann Kristin Eide og Kirsten Flaten

Virkningen av stress, angst og depresjon på livskvaliteten hos voksne med en tilstand innenfor autismespekteret (AST).

Fagfellevurdert

Autisme, psykiske problemer og livskvalitet

Psykologi i kommunen nr. 5 2021

Publisert: - Oppdatert: 16.11.2021 kl 14:59

AV: Nils Kaland

Bildebøker for å synliggjøre familiemangfold i barnehagen

Fagfellevurdert

Bildebøker for å synliggjøre familiemangfold i barnehagen

Psykologi i kommunen nr. 4 2021

Publisert: - Oppdatert: 15.09.2021 kl 00:37

Av: Monica Bjerklund

Tilbudet til barn og ungdommer med tidlig døvblindhet

Fagessay

Tilbudet til barn og ungdommer med tidlig døvblindhet

Psykologi i kommunen nr. 4 2021

Publisert:

Av: Stephen von Tetzchner og Eva Simonsen

Læreren sier jeg mangler motivasjon

Fagessay

Læreren sier jeg mangler motivasjon

Psykologi i kommunen nr. 3 2021

Publisert:

Av: Beate Heide og Rina Nicolaisen

Faglig refleksjon

Å møte tausheten

Psykologi i kommunen nr. 3 2021

Publisert:

Av: Beate Heide og Margrethe Sylthe

Ungdom og deltakelse i psykisk helsefremmende arbeid

Fagfellevurdert

Ungdom og deltakelse i psykisk helsefremmende arbeid

Psykologi i kommunen nr. 2 2021

Publisert:

Av: Heidi Øvereng Bjøntegaard, Sidsel Sverdrup og Ruth Kjærsti Raanaas