Annonse
Diagnose som verktøy for mestring

Fagfellevurdert

Diagnose som verktøy for mestring

Psykologi i kommunen nr. 1 2023

Publisert:

Av: Yvonne Jakobsen og Mirjam Harkestad Olsen

Psykisk helse i skolen og lærerrollen: kan sosial og emosjonell læring bidra?

Fagfellevurdert

Psykisk helse i skolen og lærerrollen: kan sosial og emosjonell læring bidra?

Psykologi i kommunen nr. 1 2023

Publisert:

Av: Elin Nesvoll Vangsnes og Kjersti Balle Tharaldsen

Erfaringer med innføring av et voldsforebyggende program for personer med utviklingshemming

Fagfellevurdert

Erfaringer med innføring av et voldsforebyggende program for personer med utviklingshemming

Psykologi i kommunen nr. 1 2023

Publisert:

Av: Tone Hee Åker, Heidi Kårtveit og Kristina Areskoug Josefsson

Medvirkning og motivasjon

Fagfellevurdert

Medvirkning og motivasjon

Psykologi i kommunen nr. 5 2022

Publisert:

Av: Torunn Berg Johansen og Mirjam Harkestad Olsen

Utvikling av pedagogisk kvalitet i en norsk barnehage

Fagfellevurdert

Utvikling av pedagogisk kvalitet i en norsk barnehage

Psykologi i kommunen nr. 5 2022

Publisert:

Av: Elisabeth McGuire og Mona Winsnes

Elever med stort læringspotensial: Legitimere forklaringer for å passe inn

Fagfellevurdert

Elever med stort læringspotensial: Legitimere forklaringer for å passe inn

Psykologi i kommunen nr. 5 2022

Publisert:

Av: Camilla Porsanger og Mirjam Harkestad Olsen

Fagfellevurdert

Tilpassing av kroppsøving for elevar med fysisk funksjonsnedsetting

Psykologi i kommunen nr. 5 2022

Publisert: - Oppdatert: 21.12.2022 kl 23:09

Av: Merete Sandal og Kirsten Flaten

Autisme og eksekutive funksjoner

Fagfellevurdert

Autisme og eksekutive funksjoner

Psykologi i kommunen nr. 5 2022

Publisert:

Av: Nils Kaland

Medvirkning gjennom anerkjennelse i skolen

Fagartikkel

Medvirkning gjennom anerkjennelse i skolen

Psykologi i kommunen nr. 5 2022

Publisert: - Oppdatert: 21.12.2022 kl 23:14

Av: Beate Heide og Tove Merete Mikalsen Pleym

Estetiske læringsprosesser brukt i tilpasset opplæring på småskoletrinnet

Fagfellevurdert

Estetiske læringsprosesser brukt i tilpasset opplæring på småskoletrinnet

Psykologi i kommunen nr. 4 2022

Publisert: - Oppdatert: 20.01.2023 kl 10:07

Av: Aase Marit T. Sørum Ramton

Gluten- og kaseinfrie dietter ved autismespekterforstyrrelser

Fagfellevurdert

Gluten- og kaseinfrie dietter ved autismespekterforstyrrelser

Psykologi i kommunen nr. 4 2022

Publisert: - Oppdatert: 30.09.2022 kl 13:17

Av: Tove Sandvoll Vee, Stian Orm, Jon A. Løkke og Eireen Finden

Konsultasjon i kommunen - En samfunnspsykologisk arbeidsmetode

Spesialiseringsoppgave

Konsultasjon i kommunen - En samfunnspsykologisk arbeidsmetode

Psykologi i kommunen nr. 4 2022

Publisert:

Av: Thea Kongsrud Skard og Victoria Tran Huynh

PPT på nett i barnehager

Fagfellevurdert

PPT på nett i barnehager

Psykologi i kommune nr. 3 2022

Publisert: - Oppdatert: 20.06.2022 kl 00:05

Av: Oddbjørn Knutsen

Barn med utagerende atferd - i samfunnsmaskineriets tidsklemme

Fagfellevurdert

Barn med utagerende atferd - i samfunnsmaskineriets tidsklemme

Psykologi i kommunen nr. 3 2022

Publisert:

Av: Hilde Merete Nilsen og Natallia B. Hanssen

Fagfellevurdert

Nettbasert undervisning i grunnskolen – hva fremmer og hemmer elevenes læring?

Psykologi i kommunen nr. 3 2022

Publisert: - Oppdatert: 19.06.2022 kl 23:53

Av: Atle Kristensen og Sylvi Bratteng

Digital undervisning i høyere utdanning

Fagartikkel

Digital undervisning i høyere utdanning

Psykologi i kommunen nr. 2 2022

Publisert: - Oppdatert: 16.04.2022 kl 08:27

Av: Trond Frigstad

Triangulert analysemodell – en modell for systematisk kvalitetsutviklingsarbeid i skoler

Fagfellevurdert

Triangulert analysemodell – en modell for systematisk kvalitetsutviklingsarbeid i skoler

Psykologi i kommunen nr. 2 2022

Publisert: - Oppdatert: 15.04.2022 kl 21:05

Av: Anne Liv Kaarstad Lie