Annonse
Medvirkning og motivasjon

Fagfellevurdert

Medvirkning og motivasjon

Psykologi i kommunen nr. 5 2022

Publisert:

Av: Torunn Berg Johansen og Mirjam Harkestad Olsen

Utvikling av pedagogisk kvalitet i en norsk barnehage

Fagfellevurdert

Utvikling av pedagogisk kvalitet i en norsk barnehage

Psykologi i kommunen nr. 5 2022

Publisert:

Av: Elisabeth McGuire og Mona Winsnes

Fagfellevurdert

Tilpassing av kroppsøving for elevar med fysisk funksjonsnedsetting

Psykologi i kommunen nr. 5 2022

Publisert: - Oppdatert: 21.12.2022 kl 23:09

Av: Merete Sandal og Kirsten Flaten

Medvirkning gjennom anerkjennelse i skolen

Fagartikkel

Medvirkning gjennom anerkjennelse i skolen

Psykologi i kommunen nr. 5 2022

Publisert: - Oppdatert: 21.12.2022 kl 23:14

Av: Beate Heide og Tove Merete Mikalsen Pleym

Estetiske læringsprosesser brukt i tilpasset opplæring på småskoletrinnet

Fagfellevurdert

Estetiske læringsprosesser brukt i tilpasset opplæring på småskoletrinnet

Psykologi i kommunen nr. 4 2022

Publisert: - Oppdatert: 20.01.2023 kl 10:07

Av: Aase Marit T. Sørum Ramton

Gluten- og kaseinfrie dietter ved autismespekterforstyrrelser

Fagfellevurdert

Gluten- og kaseinfrie dietter ved autismespekterforstyrrelser

Psykologi i kommunen nr. 4 2022

Publisert: - Oppdatert: 30.09.2022 kl 13:17

Av: Tove Sandvoll Vee, Stian Orm, Jon A. Løkke og Eireen Finden

Konsultasjon i kommunen - En samfunnspsykologisk arbeidsmetode

Spesialiseringsoppgave

Konsultasjon i kommunen - En samfunnspsykologisk arbeidsmetode

Psykologi i kommunen nr. 4 2022

Publisert:

Av: Thea Kongsrud Skard og Victoria Tran Huynh

PPT på nett i barnehager

Fagfellevurdert

PPT på nett i barnehager

Psykologi i kommune nr. 3 2022

Publisert: - Oppdatert: 20.06.2022 kl 00:05

Av: Oddbjørn Knutsen

Barn med utagerende atferd - i samfunnsmaskineriets tidsklemme

Fagfellevurdert

Barn med utagerende atferd - i samfunnsmaskineriets tidsklemme

Psykologi i kommunen nr. 3 2022

Publisert:

Av: Hilde Merete Nilsen og Natallia B. Hanssen

Fagfellevurdert

Nettbasert undervisning i grunnskolen – hva fremmer og hemmer elevenes læring?

Psykologi i kommunen nr. 3 2022

Publisert: - Oppdatert: 19.06.2022 kl 23:53

Av: Atle Kristensen og Sylvi Bratteng

Digital undervisning i høyere utdanning

Fagartikkel

Digital undervisning i høyere utdanning

Psykologi i kommunen nr. 2 2022

Publisert: - Oppdatert: 16.04.2022 kl 08:27

Av: Trond Frigstad

Triangulert analysemodell – en modell for systematisk kvalitetsutviklingsarbeid i skoler
Forebyggende hjelpetiltak under korona våren 2020

Fagfellevurdert

Forebyggende hjelpetiltak under korona våren 2020

Psykologi i kommunen nr. 1 2022

Publisert:

Av: Agathe Backer-Grøndahl, Anne Arnesen, Thormod Idsøe, Anette Arnesen Grønlie og Truls Tømmerås

Jenter om kva som styrker psykisk helse

Fagfellevurdert

Jenter om kva som styrker psykisk helse

Psykologi i kommunen nr. 1 2022

Publisert: - Oppdatert: 09.11.2022 kl 21:37

Av: Sara A. Engevik og Kirsten Flaten

Faglig essay

Takk!

Psykologi i kommunen nr. 1 2022

Publisert:

Av: Beate Heide

Hvordan giver vi stressede unge et godt nok greb om tilværelsen?

Fagfellevurdert

Hvordan giver vi stressede unge et godt nok greb om tilværelsen?

Psykologi i kommunen nr. 6 2021

Publisert: - Oppdatert: 15.12.2021 kl 15:39

Av: Christopher Kehlet Ebbrecht og Preben Bertelsen