Annonse

Invitasjon til temanummer: Foreldresamarbeid

Foreldre!
Den viktigste ressursen for både barna og hjelpeapparatet?

Tidsskriftet Psykologi i kommunen planlegger et temanummer med tema Foreldresamarbeid og ønsker å invitere alle til å sende artikler for vurdering. Foreldresamarbeid kan være skole/barnehage-hjem samarbeid, men også samarbeid med foreldre innen barnevern, helsestasjon, PPT og andre kommunale hjelpeapparat. Vi er interessert i alle sjangre, vitenskapelige artikler, fagessay, leserinnlegg, spesialiseringsoppgaver m.m. Vi vil gjerne høre fra foreldre også. Gi oss gjerne en lyd om du har eller planlegger å skrive noe som kan passe inn i temaet vårt

Lenker

Forum for psykologer i kommunen

Annonse
Annonse
Annonse