Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Leder

Tema: pedagogikk

Psykologi i kommunen nr. 1 2018

Av Fritz Johnsen

Publisert:

Dette nummeret er langt på vei blitt et temanummer for entreprenørskap i pedagogisk sammenheng. Begrepet er for de fleste kjent i forbindelse økonomisk bedriftsliv. Siden 90-tallet har imidlertid begrepet blitt utvidet til også å omfatte et mere tilpasset skoletilbud til vår samfunnstype gjennom pedagogiske virkemidler i utdanningen. Innholdet kan på den ene siden være knyttet til konkret praksis gjennom eksempelvis etablering av skolebedrifter - og på den andre siden til å utvikle personlige egenskaper for på en hensiktsmessig måte å møte og ta del i dagens og morgendagens raske sosioøkonomiske endringer.

Professor Jarle Sjøvoll har gjennom sin artikkel «Pedagogisk entreprenørskap – om å se mulighetene og gjøre noe med dem! » gitt en meget god oversikt over utviklingen av pedagogisk entreprenørskap nasjonalt og internasjonalt. Kanskje særlig interessant er fagets ulike tilpasninger i de nordiske land. Nord Universitet har i så måte etter oppdrag fra Nordisk ministerråd ledet et forskerteam fra de nordiske landene i forbindelse med studier på dette området. Fem artikler med noe forskjellige innfallsvinkler til pedagogisk entreprenørskap (fra forskere ved Nord Universitet) gir et godt innblikk i fagets ulike sider.

I tillegg har vi to interessante artikler – «Hvordan sikre kvalitet i spesialundervisningen? En empirisk undersøkelse av Pedagogisk-psykologisk tjenestes sakkyndige vurdering" av Bjørg Hannås og «Kommunikasjonsferdigheter som fremmer utvikling av positive relasjoner mellom lærer og elever generelt og elever med psykososiale utfordringer» av Jorun Buli-Holmberg/Linda Holen Moen. To artikler som på hver sin måte griper inn i den praktiske og daglige virksomheten i skolen på en høyst aktuell måte.

Kommentarfeltet er stengt.