Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Leder

Faglig oppdatering

Psykologi i kommunen nr. 2 2022

Av: Hege Aarlie

Publisert:

Sist oppdatert: 19.04.2022 kl 22:04

Når det står «Syv Sover zzzz» på kaffekoppen er det fint at det er ferie. Påsken kom brått på, men jeg blir ikke mindre takknemlig for noen kjærkomne fridager av den grunn! En annen «friting» jeg gleder meg over i påsken 2022 er at den er fri for restriksjoner i forhold til pandemien. Det minner meg at samfunnet vårt sakte, men sikkert går mot normale tider igjen.

Normalen på denne tiden av året er også at utgave nummer to av Psykologi i kommunen publiseres. I den forbindelse er også normalen at utgaven inneholder aktuelle fagartikler, fagfellevurdert artikkel, samt vurderinger av faglitteratur som kan være relevant for mange av leserne våre.

Frigstad tar for seg problemstillingen: Hvordan kan foreleser bidra til økt deltakelse i digital undervisning? i sin fagartikkel «Digital undervisning i høyere utdanning». I den fagfellevurderte forskningsartikkelen til Kaarstad Lie «Triangulert analysemodell – en modell for systematisk kvalitetsutviklingsarbeid i skoler» er formålet å utforske en modell som støtte i arbeidet for systematisk kvalitetsutvikling hovedsakelig basert på innhentede data fra skoleledere og ledere i PPT. Siste fagartikkelen er om Selektiv mutisme. I fagartikkelen «Selektiv mutisme hos barn og unge - hvordan arter det seg i barnehage og skole og hva er god hjelp?» presenterer forfatterne Kathe Lundahl, Elisabeth Øverland og Siw Askheim hvordan selektiv mutisme kommer til uttrykk hos barn og unge i barnehage og skole, og hvordan de kan få best hjelp.

Fra Forum har styremedlem Eli Å.Føleide skrevet en kronikk med overskriften: «Psykologrollen og balansekunst i livet». I kronikken tar hun opp beslutningen hun tok for noen år side, nemlig å si mer ja og ikke lenger bare nei til ulike forespørsler.

Bøkene som er anmeldt i denne utgaven er Skolevegringsmysteriet (2022) skrevet av forfatterne Gaute Brochmann og Ole Jacob Madsen og Den lille terapiboken: En kort innføring i psykodynamisk psykoterapi med barn og unge (2022) Kjersti Brænne.

Nå som påskeferien er over er det lurt å ta noen minutter til faglig oppdatering, så da gjenstår kun å ønske dere all god lesning og minne dere på at det er tid for å finne fram kaffekoppen der det står «Morgenfugl»!

Kommentarfeltet er stengt.