Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Leder

To ting på en gang: Våren er her og aprilutgaven av PIK er her!

Psykologi i kommunen nr. 2 2021

Foto: Mostphotos.com

Foto: Mostphotos.com

Av: Hege Cathrine Aarlie

Publisert:

Våren kommer alltid og viser oss om hvor vakkert et fargerikt fellesskap er gjennom nydelige fargespill i blomstene som gror opp i veikanten, skogen og i hager rundt omkring i det ganske land. I aprilutgaven til Psykologi i kommunen prøver vi å gjenskape det fargerike fellesskapet med variasjonen i det dere kan lese.

Det fargerike fellesskapet består av to fagfellevurderte artikler, leserinnlegg, bokanmeldelse, innspill fra forum og kanskje det viktigste; stemmen fra en mor rettet til oss som jobber i hjelpeapparatet.

Begge de fagfellevurderte artiklene tar for seg viktige tema!

Bjøntegaard, Sverdrup & Raanaas har tittelen Ungdom og deltakelse i psykisk helsefremmende arbeid hvor formålet med studien har vært å undersøke hvordan kommunale ledere kan arbeide med psykisk helsefremming blant ungdom, inspirert av Act-Belong-Commit (ABC) som er et folkehelsebasert rammeverk som vektlegger deltakelse i meningsfylt aktivitet for å fremme psykisk helse.

I Hansen & Hanssen sin fagfellevurderte artikkel er en studie med temaet tilpasset opplæring hvor intervjuer med et utvalg av barneskolelærere og retter søkelyset på hvordan lærere tilpasser opplæringen for elever med rett til spesialundervisning.

Gisle Henrik Johnsen gir oss både leserinnlegg og bokanmeldelse. I leserinnlegget kan en lese erfaringer fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i Bodø med fokus på barnet og eleven i barnehagens og skolens fellesskap. Bokanmeldelsen han gir oss er på boken: New Perspectives on Learning and Instruction. Dialogues between Northern and Eastern Europe the Development of Inclusion. Theoretical and Practical Perspectives.

Denne gangen er innspill fra forum temaet: Barnevernreformen 2022.

Til slutt rosen blant blomstene: stemmen fra Lisbeth Ruus, mamma til Mali. Hun gir oss et innblikk i hvordan det er å være løvamamma i systemet.

Det er godt å kunne si det går mot lysere tider. Nyt fargerike farger og fargerikt påfyll - god lesing!

Kommentarfeltet er stengt.