Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Leder

God jul

Psykologi i kommunen nr. 6 2017

Therese Sjursen
 Foto: Jørgen Barth

Therese Sjursen Foto: Jørgen Barth

Av: Therese Thornton Sjursen

Publisert:

Sist oppdatert: 08.12.2017 kl 12:36

Det er desember! En måned med forventninger, hektisk aktivitet og tidsfrister både hjemme og på jobb. For mange er det også en måned hvor man ser tilbake på det som har skjedd gjennom året og ser fremover mot det som skal skje i det nye året. For oss i redaksjonen er det et spennende år vi går i møte. Det er derfor svært kjekt å se at mange av dere allerede har vært inne og lest på våre nye nettsider www.psykisk-kommune.no.

Det å publisere digitalt åpner nye muligheter for hvordan vi presenterer artikler og annet innhold, og det åpner også opp for nye muligheter til å kommunisere med dere lesere. Vi håper at dette blant annet vil gjøre det lettere å få til gode debatter om aktuelle tema.

Sidene har ennå ikke funnet sin endelige form, og vi kommer til å bruke tiden fremover til å se hva som fungerer og hva som må justeres/endres. Ta gjerne turen innom sidene våre og legg igjen en kommentar. Som Elisabeth sa i nr. 5 er vi interesserte i både ris og ros! Tilbakemeldinger kan også sendes direkte til oss i redaksjonen. Den trykte utgaven vil fortsette, i første omgang ut 2018. Parallelt med dette vil vi prøve ut digitale utgaver.
Tidligere artikler kan lastes ned fra Forum sin nettside: www.fpkf.no.

Årets siste nummer, som dere altså kan lese både i papirutgave og digitalt, har et variert innhold. I de fagfellevurderte artiklene kan vi blant annet lese om «Gagen» som viser til det å «gjøre andre god». I denne artikkelen beskrives det hvordan gode læringsrom og gjensidig verdsetting skaper stjerner i øynene – også for oss som har egen skoletid bak oss. I de påfølgende artiklene kan vi lese om sammenhenger mellom kjønn og ADHD, og mellom kjønn og ASD. Vi tar også turen inn i klasserommet og får lese om hvordan systematisk observasjon av klasseromsinteraksjon kan være et nyttig redskap for å videreutvikle interaksjonen og relasjonen mellom lærer og elever.

I kronikken fra Marie-Lisbet Amundsen følger hun opp tema fra, og beskriver reaksjoner på, artikkelen «Når skolen blir motstander» fra nr. 2 i år. I lederen i nr. 4 skisserte Fritz at vi i høst ville prioritere to tema – PP-tjenesten og matematikkvansker. I dette nummeret er begge tema representert gjennom en beskrivelse av erfaringer fra praksis, nærmere bestemt erfaringer fra PPT-utredninger av elever med matematikkvansker. Til slutt får vi tydelige oppfordringer, både i bokanmeldelsen av Olaug Nilssens Tung tids tale og i Innspill fra forum, om å bry oss og engasjere oss!

På vegne av alle oss i redaksjonen vil jeg ønske dere alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Therese Thornton Sjursen

Kommentarfeltet er stengt.