Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Leder

Det er alltid en første gang!

Psykologi i kommunen nr. 5 2020

Av: Hege Aarlie

Publisert:

Det er alltid en første gang! For min del er det denne gangen første gang jeg har ansvaret for en utgave av Psykologi i kommunen, den femte i 2020. Jeg må innrømme at det er veldig stas, og at denne første utgaven jeg har ansvaret for er en utgave jeg kommer til å huske for alltid.

I forlengelsen av det, så håper jeg at dere lesere også vil huske denne utgaven, ikke fordi det er første gang dere leser artikler i tidsskriftet, men fordi dette er en utgave som inneholder mye god og variert lesning.

Nå som vintertiden har innhentet oss og restriksjoner på grunn av Covid-19 igjen gir oss begrensninger i forhold til sosiale sammenkomster, så kan nettopp lesing av fagartikler gi oss tid til egenpleie i form av å ha tid til å gi oss selv relevant faglig påfyll.

I denne utgaven er alle fagartiklene fagfellevurdert og alle har utgangspunkt i barn, men med ulike kontekster. Barnevern, overgang fra barnehage til skole og autismespektertilstand er nøkkelord for tematikkene.

Innspillet fra forum er særdeles aktuelt da det tar for seg lønnsforhandlinger.

Trond Frigstad, universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge gjorde i 2016 intervju av ansatte i det kommunale barnevernet for å undersøke hvordan de gikk fram i det kommunale barnevernet når de lytter til barns erfaringer. Artikkelen argumenterer for at profesjonsutøvere bør ha et bevisst og gjennomtenkt forhold til barns erfaringer da det vil kunne styrke grunnlaget for å vurdere barnets behov og dertil egnede tiltak.

Vi vet at overgangen fra barnehage til skole er et stort skifte for barn. I artikkelen til Astrid Norkyn, Heidi Iren Moen Andersen & Natallia B. Hanssen har de gjennom semistrukturerte intervju i fokusgruppe med barnehagelærere, lærere, styrere, rektorer og barnehage- og skolesjef sett på samarbeidet mellom barnehage og skole på administrativt nivå og barnehage- og skolenivå. Resultatene peker i retning av at sammenhengen og kontinuiteten i overgangen mellom barnehage og skole kan sikres ved at det samarbeides om en felles sammenhengende plan med forankring både på administrativt nivå og barnehage- og skolenivå.

Artikkelen til Rudolphus Jacobus van Geel og Kirsten Helen Flaten har som hensikt i å gi oss innblikk i hvordan hverdagen og oppvekst kan oppleves når man er søsken til et barn med autismespekterforstyrrelser. Med bakgrunn i intervju av fem søsken som er vokst opp med en bror eller søster med autismespekterforstyrrelser, viser analyser at de intervjuete søsknene til barn med ASF hovedsakelig opplever gode relasjoner til sine søsken, men også utfordringer og en sårbarhet overfor hvordan søsken kan bli omfattet av andre.

Professor emeritus ved Høgskolen i Innlandet, Nils Kaland er en som har publisert mange artikler hos oss i Psykologi i kommunen. Denne gangen er temaet effekt av terapeutisk riding, og formålet med studien er å gi en oversikt over et tema som for mange mennesker er mindre kjent, nemlig terapeutisk ridning og dens effekt på barn og ungdom med autismespektertilstander (AST). Dette er en oversiktsartikkel. Samlet viser de inkluderte studiene at terapeutisk ridning kan fremme kommunikasjon og sosialt samspill, samt regulere atferd og bedre livskvaliteten hos barn og ungdom med AST.

Med så stor variasjon i temaer om barn, så håper jeg inderlig at dere alle finner mye interessant lesning!

Avslutningsvis har jeg lyst å ta opp igjen tråden om at det alltid er en første gang, men nå rettet til deg som leser. Har du et forskningsprosjekt og startet på en artikkel, men ikke publisert noe før? Hvorfor ikke fullføre artikkelen og sende den til oss for å få den vurdert for publisering? For husk: Det er alltid en første gang! Også når det kommer til publisering!

God lesing alle sammen og ta vare på dere selv og de rundt dere!

Kommentarfeltet er stengt.