Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Leder

Vi nærmer oss slutten på året

Psykologi i kommunen nr. 6 2018

Av: Fritz Johnsen

Publisert:

Vi nærmer oss slutten på året - et år preget av politisk uro og spenninger nasjonalt og internasjonalt. Også norsk skoleverk har hatt et spennende innslag på det pedagogisk/psykologiske området etter fremleggelsen av rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» (ekspertgruppe ledet av professor Thomas Nordahl). Engasjementet blant fagfolk med minst like stor ekspertise har vært stort - noe debattinnleggene i dette nummeret vitner om.

To artikler rundt organisering og fagopplegg i forbindelse med minioritetsspråklige elever avdekker ny kunnskap som både er forbausende og nyttig i den daglige praksis i skolen. Artikkelen som omhandler «vold mot lærere» gir oss et interessant innsyn på et felt som har hatt lite oppmerksomhet. Dette er en av meget få faglige publikasjoner på området. Artikkelen som omhandler skolerelaterte faktorer knyttet til psykisk stress og uro, viser at en høy andel av våre ungdomsskoleelever sliter med psykiske problemer. Funnene viser sammenheng mellom skolerelaterte faktorer og psykisk stress og uro. Alt dette er forskning som har betydning for den daglige drift i skolen. I tillegg omtales en framtidig internasjonal utgivelse av en bok om systematisk begrepslæring.

Når professor Edvard Befring igjen er ute på markedet med en fagbok, er det en viktig begivenhet. Høvdingen på det spesialpedagogiske feltet i Norge skuffer ikke denne gangen heller. Vi har en anmeldelse av boken i dette nummeret.

Vår ansvarlige redaktør Jan Mossige går av til nyttår etter mange år i stillingen. Han fortsetter imidlertid i redaksjonen. Stor takk til Jan for godt arbeid gjennom store endringer i tidsskriftet. Therese Thornton Sjursen tiltrer i stillingen etter nyttår. Vi ser frem til spennende utfordringer fremover med Therese i førerstolen.

Endelig vil vi ønske våre bidragsytere og lesere en god jul og et godt faglig nyttår.

Kommentarfeltet er stengt.