Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Leder:

Snart sommer

Psykologi i kommunen nr. 3 2020

Av: Therese Thornton Sjursen

Publisert:

Sist oppdatert: 02.06.2020 kl 00:09

Snart sommer

På veien tilbake til fulle arbeidsuker på jobb med fysisk oppmøte og pasientkontakt, er det nesten litt rart å tenke på situasjonen som var. Hjemmekontor, hjemmeskole og folketomme gater begynner for mange å bli et fjernt minne, mens andre har fått beskjed om å fortsette på hjemmekontor en god stund til. Samtidig merker de fleste av oss at mer og mer åpnes og at den nye hverdagen på mange måter ligner den fra tiden før covid-19. De nye rutinene med håndvask etter nøye innstudert koreografi, passe avstand og ekstra årvåkenhet for nye luftveisinfeksjonssymptomer er etter hvert blitt like naturlige som å ta på seg bilbelte når man skal kjøre bil.

Samtidig kjenner nok de fleste av oss på litt uro med tanke på at vi ikke helt vet hvordan dette kommer til å utvikle seg, hverken pandemien i seg selv eller de økonomiske og samfunnsmessige utfordringene som den bringer med seg. Desto viktigere blir det å finne tilbake til en form for normalitet med faste holdepunkter og et samfunn som til tross for enorme utfordringer og utgifter den senere tiden, også fremover må få til å levere gode tjenester til innbyggerne i kommuner og fylkeskommuner.

I denne utgaven er det et særlig fokus på PPT og den rollen som PPT kan ha i de tverrfaglige samarbeidene tjenesten inngår i for å være med å sikre inkludering og deltakelse for alle. Dette kan dere lese om i tre fagfellevurderte artikler:

PPTs bidrag omkring barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen av Cameron og Tveit

Implementering av støttesystem på skulane: eit bidrag til inkluderingsarbeidet i kommunen av Samuelsen og Frantzen Ulltang

PP-tjenesten som inkluderingsagent: retorikk eller handling?
av Fasting og Breilid
(NB: Denne vil bli publisert innen kort tid, senest 15. juni.)

I tillegg finner dere også tekster med annet fokus. Under kategorien Til ettertanke finner dere en tekst om søskensjalusi skrevet av Heide og Nicolaisen. Vi har også tatt med en fagfellevurdert artikkel fra det danske søstertidsskriftet vårt Pædagogisk Psykologisk Tidskrift. I artikkelen Mind the gap – En kultursensitiv tilgang til narrative samtaler med unge av Stærk og Westmark kan dere lese om, ja, nettopp, kultursensitive narrative samtaler med unge. Denne artikkelen åpner med det treffende sitatet

Jeg er jo glad for at snakke med dig, men nogle gange kan man altså godt mærke, at det er længe siden, du selv har været ung… Hvor gammel er du egentlig? (Kasper 20 år)

Les resten også, da vel! Og kos dere med dette siste nummeret før sommeren, en sommer som nok også blir annerledes, men som forhåpentligvis faller fint på plass med sin nye normalitet. Husk å sjekke innom igjen for å få med dere artikkelen til Fasting og Breilid om PP-tjenesten som inkluderingsagent. Kanskje har styret i Forum for psykologer i kommunen noe på hjertet også. Innen 15. juni, altså.

På vegne av redaksjonsutvalget for Psykologi kommunen ønsker jeg dere alle sammen en god sommer.

Sender samtidig en ekstra takk til tålmodige forfattere og grundige og innsatsvillige fagfeller. Tusen, tusen takk for alle bidrag.

Kommentarfeltet er stengt.