Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Leder

God, inkluderende jul!

Psykologi i kommunen nr. 6 2020

Av: Birgit Frantzen

Publisert:

Det blir jul i år også. En litt annerledes førjulstid, kanskje, men det blir jul. At vi må begrense oss til 10 gjester i juleselskapet tror jeg de fleste kan leve godt med. Men som alle juler er det også denne julen noen som ikke har noen å feire med, og som kanskje også er fratatt sine sosiale møtepunkt over en lang periode. Flere enn vanlig er også utenfor arbeidslivet nå.

Utenforskap har store konsekvenser for enkeltindivid og for samfunnet. Fordi mennesker har et sterkt behov for fellesskap, er det å stå utenfor fellesskapet noe av det mest smertefulle vi opplever. Det jobbes mange steder for å forebygge utenforskap på flere arenaer, økonomisk og kulturelt. En måte å forebygge utenforskap på er en inkluderende skole.

I denne utgaven har vi flere spennende forskningsartikler, og alle handler denne gang om skolen. I fem ulike artikler blir ulike sider ved skolen blir belyst.

Den ene omhandler lærere som utsettes for vold på jobb, og skolens evne til å ivareta dem. En annen har sett nærmere på kommunikasjonens betydning for elevers innsats i kroppsøving. To artikler handler om digital kompetanse i i skolen, og hva som fremmer og hemmer bruk av digital teknologi. Den siste omhandler tilrettelegging for evnerike elever i naturfag, med bakgrunn i erfaringer hentet fra et «talentsenter» for realfag. Så her er det mange nyttige erfaringer å hente.

Om du er klar for litt lettere ferielektyre med faglig innhold kan vi anbefale å titte på en interessant fagartikkel om barn som pårørende, og hvordan kommunepsykologer kan bidra inn mot denne gruppen med et standardisert program som presenteres. I innspill fra forum reflekterer Gøril rundt mulige, positive bivirkninger av pandemirestriksjonene. Og anmeldelsen av boka «Interessant om det hverdagslige» gir kanskje inspirasjon til å lese litt sosiologi i julen? For om ikke annet, gir denne julen oss kanskje litt bedre tid til å lese. Og husk, det går an å inkludere uten å invitere (mer enn 10).

Vi i redaksjonen ønsker dere en riktig god jul!

Kommentarfeltet er stengt.