Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Leder

Å leve i interessante tider

Psykologi i kommunen nr. 4 2018

Av: Elisabeth Andreassen

Publisert:

Det er visstnok en gammel kinesisk forbannelse som lyder «Må du leve i interessante tider». Interessant i denne sammenhengen referer til krig, uro og konflikter. Så ille håper jeg ikke fremtiden blir, men de nærmeste årene kommer til å bringe med seg mye interessant for mange. Høringsfristen for Thomas Nordahl og co sin rapport har gått ut, og det ryktes om en Stortingsmelding fra regjeringen. Det skrives mye om PP-tjenesten for tiden, noe som er ganske uvanlig. Ikke vet jeg om PPT skal legges ned eller bli en veiledningstjeneste eller om det overhode skjer noe som helst. På Storefjellkurset før sommeren var det en spørretime med Thomas Nordahl. Da jeg spurte om han hadde troen på at endringsforslagene hans ble vedtatt, virket han ikke helt overbevist, det er vanskelig for politikere å vedta å frata rettigheter.

Andre interessante endringer er de mange kommunesammenslåingene rundt omkring. Her lokalt skal vi både inn i ny kommune og inn i ny fylkeskommune. Det første er mest spennende for oss, tre ulike kommuner med ulik organisering av PPT og psykiske helsetjenester skal finne sammen og fungere innen 2020, som plutselig virker veldig mye nærmere.

Tidsskriftet Psykologi i kommunen nærmer seg også en stor milepæl. Nå skal vi snart skal bli heldigitale og papirutgaven blir historie. Miljømessig er det et stort pluss, men jeg må innrømme at jeg personlig fremdeles like rå lese på godt gammeldags papir.

Helt til slutt, på det personlige planet, kommer de aller mest interessante tidene, i det jeg skal bli mamma for første gang i desember!

Kommentarfeltet er stengt.