Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Leder:

Kommunikasjonsvansker

Psykologi i kommunen nr. 2 2018

Jan G. Mossige

Jan G. Mossige

Av: Jan G. Mossige

Publisert:

Kommunikasjonsvansker kan dreie seg om så mangt. Jeg skal nøye meg med å vise til to aspekter i denne lederen:

A: Kommunikasjon via e-post
I det siste har jeg hatt store problemer med å kommunisere med omverden via e-post. Av en eller annen grunn har min private adresse sluttet å fungere. Det er ille nok. Det som er verre, er at den adressen som de fleste av leserne og artikkelforfattere har benyttet, jan.mossige@statped.no, er blitt deaktivert ved en feiltagelse. Denne blir nok re-aktivert om en stund, men i fremtiden er det best å benytte janpsyk@outlook.com i forbindelse med henvendelser til Psykologi i Kommunen. Denne adressen virker garantert!

B: Kommunikasjon via tale
«Atskillige barn og unge sliter med lærevansker. I mange tilfeller kommer dette av at barn og unge ikke har læret grunnleggende begreper og begrepssystemer godt nok og på en tilstrekkelig språklig bevisstgjort måte. Systematisk begrepsundervisning kan i mange tilfeller forebygge eller i alle fall betydelig redusere lærevansker av språklig, kognitiv og motivasjonell art»

Sitatet er hentet fra artikkelen En smakebit på Systematisk Begrepsundervisning, Psykologi i Skolen, nr. 3, 2015, s. 39 – 49. Hovedforfatteren av artikkelen var Andreas Hansen.

I begynnelsen av april i år serverer Psykologi i Kommunen leserne noe langt mer enn en smakebit. Tidsskriftet har gleden av å tilby selve hovedretten; en langartikkel der Andreas Hansen presenterer en grundig gjennomgang av fenomenet Systematisk begrepsundervisning.

Artikkelen har tittelen «Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis. En pedagogisk tilnærming med en teori som kan danne ramme både for ordinær opplæring og spesialundervisningt».

Artikkelen presenteres kun i elektronisk versjon og tidsskriftets lesere kan laste den ned ved å trykke her.
Velg så knappen Utvalgte artikler.

Andreas Hansen har i en årrekke arbeidet med å utforme teorien som opplegget springer ut fra og i enda lengre tid har han gjennomført prosjekter der metoden har stått sentralt. Dette er med andre ord en fagmann som vet hva han snakker, og skriver, om! Last ned og nyt!

Kommentarfeltet er stengt.