Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Leder

De voksnes ansvar

Psykologi i kommunen nr. 2 2019

Av: Therese Thornton Sjursen

Publisert:

Sist oppdatert: 01.12.2019 kl 13:17

I denne utgaven belyses de voksnes ansvar, om det er som ansatte i skolen eller barnehage eller som ansatte i PPT, fra ulike vinkler. Det er jo vi voksne som sitter med ansvaret for at barna i barnehagealder og elevene på skolen skal ha det bra. Heldigvis finnes det både lovverk, gode teoretiske modeller og rådgivingsmuligheter som vi kan støtte oss på. Det kan dere lese mer i dette nummeret. Ansvar er også tema for denne utgavens Innspill fra forum. Under overskriften «Mind the gap» - hvordan er kommunene rustet til å overta psykiske helseoppgaver fra spesialisthelsetjenesten? tar Cathrine Hunstad-Ulriksen opp utfordringer knyttet til at kommunene får økt ansvar nå som for pakkeforløpene for psykisk helse iverksettes i norske sykehus.

Internt i redaksjonen har vi nylig hatt noe endringer av ansvarsoppgaver. Som Fritz Johnsen også tok opp i sin leder i nr. 6 2018, takket Jan Mossige av som ansvarlig redaktør ved årsskiftet etter mange år som redaktør for Psykologi i kommunen. Heldigvis har han lovet å fortsette som redaksjonsmedlem. Det er vi veldig glade for! Vi håper å få til et intervju med Jan nå som vi snart også har en annen overgang, nemlig fra papir til kun internettpublisering. Så her er det bare å følge med og se om vi klarer å overtale ham til det.

Minner samtidig om at neste nummer, altså nr. 3 2019, er det aller siste nummeret som kommer i papirutgave. Etter det finner dere oss kun på www.psykisk-kommune.no.

Vi i redaksjonen ønsker dere god lesing og en riktig god påske når den kommer!

Kommentarfeltet er stengt.