Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Statped med ny nettressurs som ivaretar barnets rettigheter

Psykologi i kommunen nr. 6 2019

Bilde fra lanseringen av nettressursen 20. november 2019: Fra venstre: avdelingsleder Bjørn
Bakken, regiondirektør Marit Elin Eide og direktør Tone Mørk i Statped.

Bilde fra lanseringen av nettressursen 20. november 2019: Fra venstre: avdelingsleder Bjørn
Bakken, regiondirektør Marit Elin Eide og direktør Tone Mørk i Statped.

Av: Anne Rognes

Publisert:

Sist oppdatert: 11.12.2019 kl 14:35

Nettressursen skal øke voksnes kompetanse i å snakke med barn på deres premisser, slik får de kunnskap og kan gjøre en vurdering av barnets beste i saker som angår dem. Slik kan voksne ivareta barn og unge som har behov for særskilt tilrettelegging.

Nettressursen er gratis.

Statpeds nettressurs
https://www.statped.no/laringsressurs/tema/barnekonvensjonen-e-laring/

Etter å ha gått gjennom de fem modulene vil man ha økt sin kompetanse om:   

• Barnekonvensjonen

• Regelverket

• Politiske føringer

• Hvordan Barnekonvensjonen utspiller seg i den praktiske hverdagen for rådgivere og lærere

• Å utforske egen praksis, etter å ha gått gjennom refleksjonsspørsmålene 

Modulene tar for seg barns rettigheter i henhold til Barnekonvensjonens artikkel 3 og 12, vurdering av barnets beste og retten til å gi uttrykk for sin mening. Hver enkelt modul har selvstendig innhold og man kan derfor starte med den modulen man ønsker.

Lansering
Nettressursen ble lansert ved Statped midt i Trondheim, 20. november 2019. Under lanserings-arrangementet var det blant annet en sofasamtale med representanter fra ungdomsråd, brukerråd og fagpersoner.

Under samtalen fikk vi tydelige innspill på hvilke faktorer som må være tilstede for at barn skal få uttrykke sin mening:

• Trygge og kunnskapsrike voksne legger til rette for at barn kan medvirke

• Når barn selv ikke kan uttrykke seg godt, er det viktig å høre de som er nær barnet, for eksempel foreldre/foresatte

• Medvirkning må starte allerede i barnehagen

• Barn med nedsatt hørsel må få mulighet til å velge både tegnspråk og norsk, slik at de blir i stand til å ta et reelt valg senere

Mer informasjon
Kommunikasjonsrådgiver Anne Rognes i Statped, telefon: 41505253

Kommentarfeltet er stengt.