Tips en venn

Fagartikkel: Viktigheten av dialog og brukerens perspektiv i utformingen av hjelp - No eye can see itself / Psykologi i kommunen nr. 4 2019

Fyll ut skjemaet og trykk på knappen "Send tips" for å sende en e-post med tips om denne nyheten.

Mottaker
Avsender
Spamkontroll